Klubben ble stiftet 17.01.2017, og klubben ble godkjent hos NBF 19.01.2017.

Vi tar imot gamle og nye medlemmer, og skjema for innmelding finner du her: INNMELDINGSSKJEMA

Hvis du har vært tilknyttet annen klubb, må du også sende en melding til NBF om bytte av klubb, for å få lisens.

Skjema for bytte av klubb finner du her:
https://www.hordalandmotorsport.no/dok/bytteklubb.pdf
(Tidligere medlemmer fra NAF Motorsport klubber får gjennom avtale med NBF registrert bytte av klubb uten kostnader hos NBF)

Velkommen