Velkommen til Hordaland Motorsport

Klubben ble stiftet 17.01.2017, og klubben ble godkjent hos NBF 19.01.2017.

Det er nå mulig å melde seg inn i klubben. 
Innmeldingsskjema finner du her: http://www.hordalandmotorsport.no/dok/innmeldingskjema.pdf
Send i utfylt stand til post@hordalandmotorsport.no

Hvis du har vært tilknyttet annen klubb, må du også sende en melding til NBF om bytte av klubb, for å få lisens.

Skjema for bytte av klubb finner du her:
http://www.hordalandmotorsport.no/dok/bytteklubb.pdf
(Tidligere medlemmer fra NAF Motorsport klubber får gjennom avtale med NBF registrert bytte av klubb uten kostnader hos NBF)

Velkommen