Nytt skjema er under utarbeidelse.

I mellomtiden:
Hvis du ønsker å melde deg inn, send en epost til post@hordalandmotorsport.no